Polarizacija


polarizirana-lecaNaravna svetloba je nepolarizirana. Če nepolarizirana pada na mejno ploskev med zrakom in snovjo z lomnim količnikom n′ potem se del svetlobe lomi skozi to snov del svetlobe pa se odbije.Če je vpadni kot enak polarizacijskemu potem se svetloba odbije pod enakim kotom kot je vpadla. Označujemo jo kot linearno polarizirano. Vpadni in odbiti žarek sta v tem primeru pravokotna drug na drugega.