Materiali za korekcijska stekla


Danes obstaja več materialov iz katerih so izdelana korekcijska stekla. Prav vsako steklo ima svoje prednosti in slabosti. Še najbližje se popolnosti približa Trivex, ki pa je nekoliko dražji od klasičnih najpogosteje uporabljenih plastičnih steklel (CR-39).

STEKLO

material1V preteklosti se je steklo veliko uporabljalo, dokler niso po drugi svetovni vojni na tržišče vstopili novejši, modernejši materiali. Danes se uporablja le še redko, največ ga uporabljajo ljudje ki pri svojem poklicu zaradi takšnega ali drugačnega razloga ne morejo uporabljati plastičnih stekel. Steklo je odporno na praske, vendar pa se ob udarcu hitro razbije. Lomni količnik stekla je 1.523. Možna pa je izdelava vse do lomnega količnika 1.9. Potem govorimo o stanjšanih steklih. Večji kot je lomni količnik tanjše je steklo (estetika) vendar pa to žal ne vpliva na težo stekla. Čeprav je pri izdelavi porabljeno manj materiala pa so temu pridane različne primesi, kar pomeni da je teža stranjšanega stekla v najboljšem primneru enaka teži stekla z lomnim količnikem 1.523.

 

CR-39

material2Dandanes se ta material največ uporablja. Glavna prednost CR-39 je 30-50% manjša teža od stekla. Ta material preprečuje vstop UV žarkov do očesa, se ne razbije vendar pa je mehkejši in zato nekoliko manj odporen na praske (odpornost na praske se poveča če steklu dodamo trdi sloj ter kvaliteten antireflex). Lomni količnik tega materiala je približno 1.5. Tako kot pri steklenih korekcijskih steklih je tudi pri tem materialu možna izdelava stekla z večjim lomnim količnikem, vendar pa razlika v gostoti materalov ni tolikšna kot pri steklu. To pomeni da korekcijsko steklo iz materiala CR-39 z višjim lomnim količnikom ni le tanjše ampak tudi lažje.

 

POLYKARBONAT

Leta 1957 so v Ameriki razvili material polykarbonat. Najprej so ga uporabljali za izdelavo čelad astronavtov, kasneje pa so ga med drugimi začeli uporabljati tudi za korekcijska stekla. Je prožnejši ter tudi do 30% lažji od CR-39. Lomni količnik polykarbonata je 1.59 ,(nekoliko več kot pri navadnih steklih) zato je končni izdelek tudi nekoliko tanjši. Je 4x bolj odporen na praske kot plastično steklo, ponaša pa se tudi z izjemno UV zaščito. Ravno zaradi teh lastnosti se je uporabljal za izdelovanje očal na vijake ter očal za šport. Kljub vsem tem odličnim lastnostim pa ima polykarbonat tudi eno zelo slabo lastnost. Je namreč zelo občutljiv na kemikalije, še posebej aceton. Že samo stik z lakom za lase ali pa čistim alkoholom lahko polykarbonatna stekla deformira v tolikšni meri da niso več uporbna.

 

TRIVEX

trivexTrivex je prvi material ki vsebuje 3 izjemne lastnosti: zelo dobre optične lastnosti, izjemna vzdržljivost materiala ter zelo nizka teža (do 10% lažji od polykarbonata). Lomni količnik trivexa je 1.5 (tako kot CR-39), Abbeovo število pa 43. Zaradi izjemnih lastnosti ter odpornosti na topila je trivex nadomestil polykarbonatna stekla. Uporablja se večinoma za očala na vijake ter športna očala. Žal je cena stekel izdelanih iz tega materiala nekoliko višja.